Informace

Tyto stránky jsou určeny členům České urologické společnosti ČLS JEP a odborné lékařské veřejnosti!

Obsažené informace nejsou určené pro laickou veřejnost. ČUS nezodpovídá za případné chybné interpretace informací zde obsažených.

Vstupem na tuto část, prohlašuji, že jsem členem ČUS nebo zdravotnickým profesionálem.